امیرعلی حصارکی

آی‌اس‌اس برند حرفه‌ای‌ها🔻
آغاز همکاری شرکت اکسیر گستر صبا، برند آی‌اس‌اس و قهرمان عزیز جناب آقای امیرعلی حصارکی
💪🏻بخشی از افتخارات امیرعلی حصارکی:
قهرمان سنگین وزن طلایی کشور، اسفند ۹۷
قهرمان سه دوره استان تهران ۹۳-۹۴-۹۷ 🔻
به امید موفقیت ‌های بیشتر برای قهرمان عزیز امیرعلی حصارکی
@amiralihesarakii
@mojtaba.sabaei
@iss_sports_nutrition