بهزاد تنگسیری

بهزاد تنگسیری

بهزاد تنگسیری

🔻 آی‌اس‌اس برند حرفه‌ای ها🔻
بهزاد تنگسیری
•نایب قهرمان استان تهران در فیزیک کلاسیک
•قهرمان کشور فیزیک کلاسیک •عضو تیم ملی پرورش اندام
•قهرمانی و اورال شمال غرب تهران
•قهرمان بیلدینگ کرج
•قهرمان جهانی پاور لیفتینگ
•نایب قهرمان کشور در پرس سینه
•قهرمان چندین دوره پرس سینه و پاور لیفتینگ استان تهران
•مدرک مربیگری فدراسیون جمهوری اسلامی ایران

@behzadtangsiri_
@iss_sports_nutrition