خشایار کدیور

خشایار کدیور

برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای خشایار کدیور را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
قهرمان سنگین وزن کشور در مسابقات انتخابی تیم ملی سال 92 و دعوت به ارودی تیم ملی بوده
@khashayarkadivar
@iss_sports_nutrition