عزیز معرفی

عزیز معرفی

عزیز معرفی

برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای عزیز معرفی را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
قهرمان چندین دوره استان خوزستان
اورال استان خوزستان ۹۶
سوم کشور سال ۹۲
اورال ۷ دوره استان تهران
قهرمان ۹ دوره استان تهران ۹۸
نایب قهرمان استان تهران
قهرمان کارگری زنجان ۹۸
@moarefi_aziz6300
@iss_sports_nutrition
@mojtaba.sabaei