مجتبی بحرینی

مجتبی بحرینی

برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای مجتبی بحرینی را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
•55کیلو کشور مقام دوم سال 89
•سوم ایران وزن منفی 75کیلو سال ۹۱
جوانان و دعوت به تیم ملی
•سال 92سوم ایران وزن منفی 75کیلو جوانان
•سال 92نفر اول منفی 75جوانان استان تهران
•سال 93نفر چهارم مسابقات جهانی وزن 75کیلو
•سال 95نفر سوم دسته دوم بادی کلاسیک ودعوت به تیم ملی
•سال 97نفر پنجم دسته دوم فیزیک کلاسیک ایران
@mojtababahrein
@iss_sports_nutrition