محمد طاها رحیمی

محمد طاها رحیمی

برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای محمد طاها رحیمی را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
قهرمان مسابقات استان شهريار سال ٩٣
قهرمان مسابقات استان اراك سال ٩٦
قهرمان مسابقات بادي كلاسيك جاده ابريشم ٩٧
قهرمان مسابقات بادي كلاسيك جام سيد الكريم شهر ري ٩٧
قهرمان مسابقات شمالغرب استان تهران ٩٧
قهرمان مسابقات جاده ابريشم ٩٨
قهرمان مسابقات جام پرند مال ٩٨
قهرمان مسابقات شهرستان شهريار ٩٩
قهرمان مسابقات تلنت كلاسيك اسلامشهر ٩٨
@mohammad_taha_rahimi
@iss_sports_nutrition
@mojtaba.sabaei