مصطفی صمدی‌زاده

مصطفی صمدی‌زاده

 برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای مصطفی صمدی‌زاده را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
نفر اول وزن ٨٠ بيلدينگ اشتهارد
نايب قهرمان وزن ٨٠ استان البرز( كلاسيك)
نفر اول فرديس وزن ٨٠
نفر اول نظر اباد وزن ٨٠
نفر اول ساوج بلاغ وزن ٨٠
نفر دوم فيزيك كلاسيك فرديس
مربي گري امادگي جسماني
نفر پنجم جام بيتو كلاسيك
@mostafa_samadizade
@iss_sports_nutrition
@mojtaba.sabaei