میلاد رضایی

میلاد رضایی

میلاد رضایی

برند آی‌اس‌اس از امروز به طور رسمی اسپانسری قهرمان خوب کشور جناب آقای میلاد رضایی را بر عهده می‌گیرد.
به امید موفقیت و افتخارآفرینی روزافزونِ این قهرمانِ عزیز و دوست‌داشتنی
🔻
بخشی از افتخارات:
دومی غرب کشور وزن ۶۰ سال۹۰ بادی بیلدینگ
دومی غرب کشور وزن ۶۵ سال۹۱ بادی بیدلینگ
اولی غرب کشور وزن۷۰سال ۹۲ بادی بیلدینگ
دومی استان اصفهان وزن۶۵سال ۹۳
@milad_rezaei.1
@iss_sports_nutrition
@mojtaba.sabaei